Droga Krzyżowa - komentarz z Listów Apostolskich

1. Sąd
Przeto nie możesz wymówić się od winy, człowiecze, kimkolwiek jesteś, gdy zabierasz się do sądzenia. W jakiej bowiem sprawie sądzisz drugiego, [w tej] sam na siebie wydajesz wyrok, bo ty czynisz to samo, co osądzasz. ... Czy myślisz, człowiecze, co osądzasz ... że ty unikniesz potępienia Bożego? (Rz 2, 1-3)
2. Krzyż
Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. ... Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących. (1 Kor 1, 18-21)
3. Zgorszenie
Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan; dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. (1 Kor 1, 22-24)

Droga Krzyżowa Spotkań

Wielu ludzi otaczało Jezusa na Jego drodze krzyżowej. Dla niektórych byl On jednym z wielu skazanych przez Rzym, dla innych - zawiedzionych - wybawicielem, któremu się nie udało; dla faryzeuszy - zgorszeniem. Jedni płakali, inni wykrzykiwali lub wyśmiewali, inni sami drżeli ze strachu, a jeszcze inni szukali sensacji. Wielu patrzyło na Mękę Syna Bożego i nie widziało jej; wielu słuchało co sie dzieje i nie słyszeli nic - "bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli" (Mt 13, 15). Komukolwiek jednak udało się naprawdę SPOTKAĆ Jezusa, to spotkanie zmieniło jego życie. 
I. Piłat 
Piłat, chcąc uwolnić Jezusa, ponownie przemówił do nich. ... Zapytał ich: Cóż On złego uczynił? Nie znalazłem w Nim nic zasługującego na śmierć. ... Lecz oni nalegali z wielkim wrzaskiem, domagając się, aby Go ukrzyżowano; i wzmagały się ich krzyki. Piłat więc zawyrokował, żeby ich żądanie zostało spełnione. (Łk 23, 20-24)
II. Herod
Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył. … Spodziewał się, że zobaczy jaki znak, zdziałany przez Niego. Zasypał Go też wieloma pytaniami, lecz Jezus nic mu nie odpowiedział. … Wówczas wzgardził Nim Herod wraz ze swoją strażą; na pośmiewisko kazał ubrać Go w lśniący płaszcz i odesłał do Piłata. (Łk 23, 8-11)
III. Barabasz
Tłum wołał: "Uwolnij nam Barabasza!" Barabasz był wtrącony do więzienia za jakiś rozruch powstały w mieście i za zabójstwo. (Łk 23, 18-19)

Siedem słów Jezusa na krzyżuOjcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. 
(Łk 23, 34)
Zaprawdę, powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. 
(Łk 23, 43)
Niewiasto, oto syn Twój. Oto Matka twoja. 
(J 19, 26-27)
Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? 
(Mt 27, 46; Mk 15, 34)
Pragnę. 
(J 19, 28)
Wykonało się! 
(J 19, 30)
Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. 
(Łk 23, 46)

Słowo nie pogrążyło się w ciszy. Tych siedem słów wciąż żyje. Nie pochłonęła ich otchłań. I to nie dlatego, że ktoś je kiedyś usłyszał, zapamiętał i zapisał. … Zmartwychwstanie oznacza, że cisza otchłani została pokonana na zawsze i że tych siedem słów to nie są słowa ostatnie. … Siedem słów, lecz wszystkie one są słowami jedynego Słowa życia, które wypełniło się w Zmartwychwstaniu.
T. Radcliffe OP, Siedem ostatnich słów - source
______________________
Nabożeństwo Siedmiu Słów Jezusa na Krzyżu narodziło się w średniowieczu, spopularyzowali je franciszkanie. Niektórzy starają się przeżywać 7 tygodni Wielkiego Postu rozważając kolejno te słowa. Według św. Bedy kto tylko rozważa siedem ostatnich słów Jezusa na krzyżu, będzie ocalony, a Najświętsza Panna ukaże mu się na trzydzieści dni przed jego śmiercią.