Siedem słów Jezusa na krzyżuOjcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. 
(Łk 23, 34)
Zaprawdę, powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. 
(Łk 23, 43)
Niewiasto, oto syn Twój. Oto Matka twoja. 
(J 19, 26-27)
Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? 
(Mt 27, 46; Mk 15, 34)
Pragnę. 
(J 19, 28)
Wykonało się! 
(J 19, 30)
Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. 
(Łk 23, 46)

Słowo nie pogrążyło się w ciszy. Tych siedem słów wciąż żyje. Nie pochłonęła ich otchłań. I to nie dlatego, że ktoś je kiedyś usłyszał, zapamiętał i zapisał. … Zmartwychwstanie oznacza, że cisza otchłani została pokonana na zawsze i że tych siedem słów to nie są słowa ostatnie. … Siedem słów, lecz wszystkie one są słowami jedynego Słowa życia, które wypełniło się w Zmartwychwstaniu.
T. Radcliffe OP, Siedem ostatnich słów - source
______________________
Nabożeństwo Siedmiu Słów Jezusa na Krzyżu narodziło się w średniowieczu, spopularyzowali je franciszkanie. Niektórzy starają się przeżywać 7 tygodni Wielkiego Postu rozważając kolejno te słowa. Według św. Bedy kto tylko rozważa siedem ostatnich słów Jezusa na krzyżu, będzie ocalony, a Najświętsza Panna ukaże mu się na trzydzieści dni przed jego śmiercią.